Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2020

juzcienielubie
1464 e201 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiimi miimi

February 26 2020

juzcienielubie
3360 dde6 390
Reposted fromretros retros vianyaako nyaako

February 20 2020

juzcienielubie
6403 6bc5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaclaudelle claudelle

February 15 2020

juzcienielubie
3937 09f8 390

February 12 2020

juzcienielubie
5995 25bf 390
Reposted frommalice malice viabrianmay brianmay
juzcienielubie
9624 fcbd 390
Reposted fromnulaine nulaine viagrovly grovly

February 10 2020

juzcienielubie
4415 540c 390
Reposted fromkarahippie karahippie

February 09 2020

juzcienielubie
5848 ce26 390
Reposted fromfuckingspecial fuckingspecial viapyotrus pyotrus

February 08 2020

juzcienielubie
Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.
— F.S. Fitzgerald
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viarhubarbrr rhubarbrr

February 06 2020

juzcienielubie
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viaquantum quantum
juzcienielubie
(...) na razie żyję, choć to życie trzeba wziąć w cudzysłów.
— Aleksandra Lipczak "Ludzie z Placu Słońca"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via0 0

February 04 2020

juzcienielubie
4793 fac4 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viagrovly grovly

February 02 2020

juzcienielubie
1309 ca8f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSzczurek Szczurek
juzcienielubie
9879 9d57 390
Reposted fromkarahippie karahippie
juzcienielubie
0315 6664 390
Reposted fromkarahippie karahippie

January 31 2020

juzcienielubie
7855 4f6b 390
Reposted fromhrafn hrafn viachceblantao5rano chceblantao5rano
juzcienielubie
coś do niej czułem, to było być może to coś, co inni ludzie czują do psów.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
juzcienielubie

January 23 2020

juzcienielubie
5526 8c3e 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianiskowo niskowo
juzcienielubie
6224 113f 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl