Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

juzcienielubie
5838 27a0 390
Reposted fromkarahippie karahippie
juzcienielubie
5889 a078 390
Reposted fromkarahippie karahippie
juzcienielubie
2535 da15 390
Reposted fromkarahippie karahippie
juzcienielubie
2583 ae99 390
Reposted fromkarahippie karahippie

November 15 2019

juzcienielubie
0584 5481 390
Reposted frompiehus piehus vialenifca lenifca

November 13 2019

juzcienielubie
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagp agp

November 08 2019

juzcienielubie
0832 4955 390
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viamagolek22 magolek22
juzcienielubie
4595 9169 390
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viaCannonball Cannonball

November 07 2019

9903 a8a9 390
Reposted fromdmnkam dmnkam viaindisputabel indisputabel
juzcienielubie
9425 ce1c 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadumbscream dumbscream
juzcienielubie
“ a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz ”
— Halina Poświatowska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaclaudelle claudelle

November 06 2019

juzcienielubie
1483 656c 390
Reposted from0 0 viapiehus piehus

November 03 2019

juzcienielubie
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie.
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie viaazazel azazel

October 28 2019

juzcienielubie
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanecianow anecianow

October 23 2019

juzcienielubie
5053 6f9d 390
Reposted frompiehus piehus viaprzeblyski przeblyski

October 17 2019

juzcienielubie
Zdejmij bluzkę i wymuszony uśmiech.
— Rasmentalism "Nocny"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaaisajo aisajo

October 14 2019

juzcienielubie
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viasztukastuk sztukastuk

October 13 2019

juzcienielubie
7365 4786 390
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viafiligranova filigranova
juzcienielubie
2721 1541 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
juzcienielubie
3061 0aac 390
Reposted frombrainless brainless viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl