Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2020

juzcienielubie
1552 c597 390

April 06 2020

juzcienielubie
0301 8171 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamagolek22 magolek22
juzcienielubie
7990 c56d 390
Reposted fromnyaako nyaako viaprzeblyski przeblyski

April 03 2020

juzcienielubie
3969 c8a3 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaPawelS PawelS
juzcienielubie
8916 e75f 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaMigotliwa Migotliwa
juzcienielubie
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianowaczi nowaczi
juzcienielubie
6671 bcee 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapomruki pomruki

March 30 2020

juzcienielubie
6061 3bb7 390
Reposted fromsoftboi softboi viasoundaddicted soundaddicted
juzcienielubie
4912 66bb 390
Reposted fromolaosa olaosa viafridays-karma fridays-karma

March 24 2020

juzcienielubie
Przecież to doskonały pomysł w tym całym galimatiasie. Wyzdrowieć. Pojechać na północ. Wynająć chatkę nad samym fiordem. Wziąć ze sobą psa. I chodzić po wszystkich górach dookoła. Palić ognisko i czytać książki. Pić trochę wina i malować ten jeden, wyjatkowy obraz. Napisać wiersz w zapatrzeniu w ocean. Zobaczyć wracające na lato juz humbaki. Nie rozmawiać z nikim, tylko z sobą samym. Napisać o tym wiersz. Zestarzeć sie oficjalnie i pogratulować sobie, że się przeżyło. Być z siebie dumnym. 
— mój idealny plan na spędzenie urodzin, z myśli porannych wyłuskany
Reposted fromhrafn hrafn viafridays-karma fridays-karma

March 23 2020

6598 46c0 390
Reposted frombrumous brumous via000monnnn066 000monnnn066
juzcienielubie
1598 1d8d 390
Jak przestać
juzcienielubie
Miała rację - nigdy nie wyglądała ładnie. Wyglądała jak dzieło sztuki, a sztuka nie może być po prostu ładna; sztuka ma wywoływać emocje.
— Rainbow Rowell
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapomruki pomruki

March 18 2020

juzcienielubie
7976 6b62 390
Reposted fromintryga intryga viapomruki pomruki
juzcienielubie
juzcienielubie
To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie viatake-care take-care
juzcienielubie
1114 639d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viatake-care take-care
juzcienielubie
4872 ae60 390

March 16 2020

juzcienielubie
2580 f844 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapomruki pomruki

March 15 2020

0910 f9ad 390
Reposted fromkinky kinky viaburnmyshadow burnmyshadow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl