Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

juzcienielubie
5771 8e3d 390
Reposted from777727772 777727772

January 17 2018

juzcienielubie
1964 7367 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianowelovestory nowelovestory

October 08 2017

juzcienielubie
1069 261b 390
Reposted fromkaraibski karaibski viadotknij dotknij

October 05 2017

2641 1dbf 390
Reposted fromkattrina kattrina viadotknij dotknij

September 17 2017

8238 3714 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry

August 26 2017

juzcienielubie
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viapampampam pampampam
0122 c76f 390
Reposted fromdivi divi viatoniewszystko toniewszystko
0105 beb2 390
Reposted fromdivi divi viatoniewszystko toniewszystko

August 23 2017

juzcienielubie
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"

August 21 2017

3756 00f5 390

August 16 2017

juzcienielubie
1269 edf1 390
Reposted frommindtrap mindtrap viatoniewszystko toniewszystko

August 12 2017

August 11 2017

5350 d13a 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viasimplyfalling simplyfalling

August 05 2017

juzcienielubie
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamojanazawsze mojanazawsze

July 29 2017

4864 0174 390
Reposted fromsunlight sunlight viasanitas sanitas

July 24 2017

juzcienielubie
Nawet dziwna miłość jest lepsza od braku miłości.
— Stephen King - 'Zielona Mila'
Reposted fromSheSinner SheSinner viadooomiiin dooomiiin
juzcienielubie
7654 84c9 390
Reposted fromemblemat emblemat viatoniewszystko toniewszystko

August 05 2017

juzcienielubie
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamojanazawsze mojanazawsze

July 29 2017

4864 0174 390
Reposted fromsunlight sunlight viasanitas sanitas

July 24 2017

juzcienielubie
Nawet dziwna miłość jest lepsza od braku miłości.
— Stephen King - 'Zielona Mila'
Reposted fromSheSinner SheSinner viadooomiiin dooomiiin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl