Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

juzcienielubie

  Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.

— Jeanette Winterson
Reposted fromIriss Iriss vianiezwyykla niezwyykla
juzcienielubie
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaBloodMoon BloodMoon

June 10 2017

1512 5c90 390
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viajabolmax jabolmax

June 08 2017

juzcienielubie

June 05 2017

9884 667e 390
Reposted fromsunlight sunlight viastefanson stefanson

June 02 2017

juzcienielubie
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil - paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.

— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry video są o miłości"
juzcienielubie

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa vialaparisienne laparisienne
juzcienielubie
3443 90fc 390
Reposted fromkrzysk krzysk viafenoloftaleina fenoloftaleina

May 31 2017

juzcienielubie
Nabroiłem.
A wszystko zaczęło się od tego, że się zakochałem.
Zakochałem się jakieś dwa, trzy tygodnie temu, o trzynastej dwadzieścia.
— Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę.
Reposted fromdreamlike dreamlike viadotknij dotknij
juzcienielubie
Powinni dawać więcej wina w butelce. 
Tak, żeby na dwie osoby starczyło.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromoutoflove outoflove viadotknij dotknij

May 29 2017

juzcienielubie
5737 d0c1 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaMigotliwa Migotliwa
juzcienielubie
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 viakapitandziwny kapitandziwny
juzcienielubie
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen K.
Reposted fromlavendowy lavendowy viachapstick chapstick
juzcienielubie

Zawsze byłem gotów na koniec, tylko nie wtedy, gdy następował.

— Charles Bukowski "Najpiękniejsza dziewczyna w mieście"

May 27 2017

3503 a385 390

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaSsomething Ssomething

May 25 2017

juzcienielubie
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— G.B. Shaw
Reposted fromte-quiero te-quiero viaPoranny Poranny

May 24 2017

juzcienielubie
Bądź. Wszystko inne boli. 
— Ochocki, Vithren, "Nietu", "Łuny twojego uśmiechu"
Reposted fromvith vith viadotknij dotknij

May 22 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl