Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

juzcienielubie
5737 d0c1 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaPrzygnebiona Przygnebiona
juzcienielubie
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 viakapitandziwny kapitandziwny
juzcienielubie
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen K.
Reposted fromlavendowy lavendowy viachapstick chapstick
juzcienielubie

Zawsze byłem gotów na koniec, tylko nie wtedy, gdy następował.

— Charles Bukowski "Najpiękniejsza dziewczyna w mieście"

May 27 2017

3503 a385 390

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaSsomething Ssomething

May 25 2017

juzcienielubie
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— G.B. Shaw
Reposted fromte-quiero te-quiero viaPoranny Poranny

May 24 2017

juzcienielubie
Bądź. Wszystko inne boli. 
— Ochocki, Vithren, "Nietu", "Łuny twojego uśmiechu"
Reposted fromvith vith viadotknij dotknij

May 23 2017

8612 0989 390
Reposted fromjecer jecer viatrytobesuperwoman trytobesuperwoman

May 22 2017

juzcienielubie
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted frombrzask brzask viatoniewszystko toniewszystko
8165 12ce 390
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viatoniewszystko toniewszystko
juzcienielubie
1001 9ca2 390

May 19 2017

juzcienielubie
6554 d6a9 390
Reposted fromslowostwor slowostwor viaszmay szmay

May 18 2017

juzcienielubie
2372 3220 390
Reposted fromyouuung youuung viadotknij dotknij

May 17 2017

juzcienielubie
7556 b0db 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaahora ahora
juzcienielubie
7404 4876 390
Reposted fromslowostwor slowostwor viatoniewszystko toniewszystko
juzcienielubie

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viatoniewszystko toniewszystko
7018 ec35 390
juzcienielubie
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viatoolong toolong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl