Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

juzcienielubie
Reposted fromcouples couples viapomruki pomruki
juzcienielubie
0523 f0b1 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaBrainy Brainy
6360 d90e 390

dialnfornoir:

 Alphaville (1965)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
juzcienielubie
0477 7b26 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadestroyed destroyed
juzcienielubie
juzcienielubie
W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło
— Pokolenie Ikea
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viadotknij dotknij

March 29 2017

juzcienielubie
9189 27cc 390
Reposted fromkarahippie karahippie viastarryeyed starryeyed
juzcienielubie
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viastonerr stonerr
juzcienielubie
5298 dbec 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viasoupless soupless

March 27 2017

juzcienielubie
7201 2651 390
Reposted fromwyjsciezmroku wyjsciezmroku viasoupless soupless
9081 617d 390
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viasoupless soupless
juzcienielubie
7948 8c9f 390
Reposted frommhsa mhsa viapampampam pampampam
juzcienielubie
3461 5e9b 390
Reposted fromsnowlake snowlake viapampampam pampampam

March 26 2017

juzcienielubie
5385 97db 390
WORDS TO LIVE BY
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety viadotknij dotknij

March 25 2017

juzcienielubie
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viapsychoza psychoza
1505 b70f 390
juzcienielubie
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
juzcienielubie
8040 8b13 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadiedrunk diedrunk
juzcienielubie
2948 4a5d 390
Reposted fromMiziou Miziou viapkz451 pkz451
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl