Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2016

juzcienielubie
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromplayinglove playinglove viaprzeblyski przeblyski

October 23 2016

juzcienielubie
Wybierając partnera życiowego musisz pamiętać dziecko, że nie liczy się jak on wygląda, czy ile ma talentów, tylko jakie ma serce - serce do innych i do ciebie. Bo za 50 lat będzie cały pomarszczony, a życie jest nieprzewidywalne i nawet zapalony tancerz w wyniku pewnych wypadków może nie być w stanie postawić samodzielnie kroku. I wtedy właśnie liczy się tylko to, co on ma w środku. Czy jest serdeczny i dobry, czy daje silne oparcie i poczucie bezpieczeństwa, czy troszczy się o ciebie i nie tylko mówi, ale i pokazuje, że cię kocha. Nie chodzi tu o wielkie czyny, bo miłość składa się w sumie z tych malutkich gestów - z wracania do domu, do ciebie w pierwszej kolejności ponad wszystkim, z uśmiechu w trudnych momentach, z zawiązywania ci szalika pod szyją, gdy zimno, z używania w kuchni składnika, którego on nie lubi, ale je tylko dlatego, bo wie, że ty za nim przepadasz, z umiejętności powiedzenia przepraszam, gdy się zrobiło źle i wielu innych. Tak ważna jest umiejętność postawienia siebie samego na drugim miejscu i kierowania się dobrem ukochanej osoby. Musisz przede wszystkim wiedzieć, że on cię kocha - a reszta naprawdę się nie liczy.
- Autor nieznany
— przyniesie skutek gdy działa w obie strony
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus
juzcienielubie
juzcienielubie
Mieli po jakieś dwadzieścia lat - i widać było, że szaleją za sobą. Tchnęli szczęściem niczym zapachem wiosennego bzu. Jedli hamburgery i rozmawiali, podnieceni jak dzieci. (...) Podobało mu się, że żadne z nich nie usiłuje zachować chłodnego dystansu ani szpanować przed drugim. Mimo że siedział daleko od nich, dostrzegł ich głupawo zakochane miny i ciągłą potrzebę kontaktu fizycznego, słyszał ich chichot i nieustanne bla-bla-bla. Na nikim nie próbowali wywrzeć wrażenia i nie uważali się za lepszych. Wystarczyło im, że mogą dzielić się ze sobą radością. Aż miło było patrzeć.
— Jonathan Carroll
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viamehhh mehhh
juzcienielubie
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności. Myślisz, że czemu służy odpowiedź?
— Jacek Dukaj - Perfekcyjna niedoskonałość
juzcienielubie
a mi potrzeba
rąk twoich ciepłych
jak kubek herbaty
— Katarzyna Wołyniec

October 15 2016

juzcienielubie
Dorosłość nie jest niczym więcej niż tylko odkrywaniem, że wszystko, w co wierzyłeś, kiedy byłeś młody to fałsz, a z kolei wszystko, co w młodości odrzucałeś teraz okazuje się prawdą
— C.R Zafon
Reposted fromandnoporn andnoporn viawhateva whateva

October 13 2016

juzcienielubie
Reposted frombookaholic bookaholic viadotknij dotknij

October 10 2016

juzcienielubie
Reposted fromshakeme shakeme vianienie nienie

October 08 2016

juzcienielubie
2350 3f3d 390

October 06 2016

juzcienielubie
Reposted fromannimax annimax viathedogs thedogs

October 04 2016

juzcienielubie
1066 1187 390
Reposted fromrol rol viahajskul hajskul
2375 822a 390
Francois Chartier
Reposted from009 009 viahajskul hajskul
juzcienielubie
Przyrodę ogarnia jesień i jesiennie robi się we mnie i wokół mnie.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrunkwhipster drunkwhipster
juzcienielubie
8572 7ee9 390
Reposted fromkarahippie karahippie viadrunkwhipster drunkwhipster
juzcienielubie
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no
juzcienielubie
juzcienielubie
Janusz
juzcienielubie
Reposted fromtfu tfu viacohr cohr

October 03 2016

juzcienielubie

Mam coraz mniej ochoty na widywanie się z ludźmi, czasami nie widuję nikogo tygodniami i wcale mi tego nie brakuje. Dużo czytam, mało mówię, to wszystko.

— Marek Hłasko
Reposted fromcallayyy callayyy viacohr cohr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl