Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

3756 00f5 390

August 16 2017

juzcienielubie
1269 edf1 390
Reposted frommindtrap mindtrap viatoniewszystko toniewszystko

August 12 2017

August 11 2017

5350 d13a 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viasimplyfalling simplyfalling

August 05 2017

juzcienielubie
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamojanazawsze mojanazawsze

July 29 2017

4864 0174 390
Reposted fromsunlight sunlight viasanitas sanitas

July 24 2017

juzcienielubie
Nawet dziwna miłość jest lepsza od braku miłości.
— Stephen King - 'Zielona Mila'
Reposted fromSheSinner SheSinner viadooomiiin dooomiiin
juzcienielubie
7654 84c9 390
Reposted fromemblemat emblemat viatoniewszystko toniewszystko

July 16 2017

juzcienielubie
4675 707a 390
Reposted fromsarazation sarazation viathereisnolove thereisnolove
juzcienielubie
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaszmay szmay

July 07 2017

juzcienielubie
3474 3b32 390
Reposted fromspokodama spokodama viadotknij dotknij
8149 192e 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viasatyra satyra

June 21 2017

June 20 2017

juzcienielubie
juzcienielubie
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viaspontaneous spontaneous

June 18 2017

7374 43cc 390

June 16 2017

A nocą będziemy wędrować po sobie dłońmi i sprawdzać swoje granice.
— Piotr Adamczyk ‘Dom tęsknot’
(via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaundonee undonee
juzcienielubie
3283 ab44 390
Reposted fromviolethill violethill viaPrzygnebiona Przygnebiona

June 14 2017

2264 6ac4 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaLalli Lalli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl