Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

juzcienielubie
8034 8fb0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapomruki pomruki

September 10 2019

juzcienielubie
2169 f1c9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupson zupson
juzcienielubie
6295 75ca 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiksz wiksz
juzcienielubie
8506 5382 390
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viavampielle vampielle

September 09 2019

juzcienielubie
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
juzcienielubie
9144 0db6 390

September 08 2019

juzcienielubie
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki, Vithren.
Reposted fromlavendowy lavendowy viaprzeblyski przeblyski

September 03 2019

juzcienielubie
1638 d343 390

August 30 2019

7218 657c 390
Reposted fromamatore amatore viapomruki pomruki

August 28 2019

2937 3081 390
Reposted frombrumous brumous viabluejane bluejane
juzcienielubie
2839 695f 390
Reposted fromsoftboi softboi viapomruki pomruki

August 25 2019

juzcienielubie
Reposted fromtfu tfu viaprzeblyski przeblyski

August 18 2019

juzcienielubie
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viawiksz wiksz

August 15 2019

juzcienielubie
9439 f636 390

August 10 2019

juzcienielubie
5238 a66d 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaBrainy Brainy
juzcienielubie
7341 fc6c 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaBrainy Brainy
juzcienielubie
8473 b9a6 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablackheartgirl blackheartgirl

August 07 2019

juzcienielubie
5764 185a 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafreeway freeway
Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania viajestemdeszczem jestemdeszczem
juzcienielubie
5946 6d7c 390
Reposted fromkarahippie karahippie vialevune levune
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl