Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

juzcienielubie
Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viaprzeblyski przeblyski

February 21 2019

juzcienielubie
3452 279e 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialeksandra leksandra
juzcienielubie
1662 d0cb 390
Reposted fromniente niente

February 20 2019

9081 20a4 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaLilium Lilium
juzcienielubie
7266 f698 390
<3
Reposted fromMatalisman Matalisman viasrcemoje srcemoje
juzcienielubie
O szczęściu mówiłem. Że szczęścia trzeba szukać w sobie, a nie naokoło. Że nikt go człowiekowi nie da, jak sam sobie go nie da. Że szczęście jest nieraz bliziutko, może w tej ubogiej izbie, gdzie się całe życie żyje, a ludzie bóg wie gdzie go szukają. Że niektórzy w sławie i bogactwie go szukają, ale na sławę i bogactwo nie każdego stać, a szczęście jest jak woda i każdemu chce się pić. Że nieraz jest go więcej w jednym dobrym słowie niż w całym długim życiu.
— Wiesław Myśliwski, Kamień na kamieniu
Reposted fromolewka olewka vianoelya noelya
juzcienielubie
Tylko nic nigdy nie chciej ode mnie. Niczego mi nie zabraniaj. Nie oczekuj.
— Frajda, Marta Dzido

February 18 2019

juzcienielubie
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapragnienia pragnienia
juzcienielubie
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken

February 16 2019

juzcienielubie
7099 0c48 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viadirtyliar dirtyliar
juzcienielubie
Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać?
— Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
juzcienielubie
8826 fb79 390
juzcienielubie
8939 9b3f 390
Reposted from4777727772 4777727772

February 15 2019

2518 8ce0 390

kitty-en-classe:

Les amants réguliers (Philippe Garrel, 2005)

8136 cae5 390
Reposted fromidiod idiod viacarmenluna carmenluna
juzcienielubie

February 14 2019

1519 4126 390

Isabelle Adjani photographed by Jean-Claude Deutsch, 1973.

Reposted fromerial erial vialaparisienne laparisienne

February 10 2019

juzcienielubie
„Nie chciało mi się już spać i patrzyłem na gwiazdy. Byłem trochę głodny, ale więcej myślałem. Zawsze dużo myślę, ale wtedy bardzo dużo. Ale najwięcej tęskniłem. Myślę, że za Tobą, bo Ty może nic nie wiesz albo wiesz trochę. Tęskniłem nieprzebranie, nieprzebranie i myślę, że ktoś tam daleko, pod tym samym niebem musiał też za mną tęsknić, a jeśli spał, to musiał się zbudzić, bo to niemożliwe, żebym nikogo nie trafił w serce w tamtym środku nocy, sercu nocy.”
— Edward Stachura
Reposted fromMeandra Meandra viagogullo77 gogullo77
juzcienielubie
6406 dd79 390
juzcienielubie
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viauumlaut uumlaut
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl