Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

juzcienielubie
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagp agp

November 08 2019

juzcienielubie
0832 4955 390
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viamagolek22 magolek22
juzcienielubie
4595 9169 390
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viaCannonball Cannonball

November 07 2019

9903 a8a9 390
Reposted fromdmnkam dmnkam viaindisputabel indisputabel
juzcienielubie
9425 ce1c 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadumbscream dumbscream
juzcienielubie
“ a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz ”
— Halina Poświatowska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaclaudelle claudelle

November 06 2019

juzcienielubie
1483 656c 390
Reposted from0 0 viapiehus piehus

November 03 2019

juzcienielubie
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie.
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie viaazazel azazel

October 28 2019

juzcienielubie
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanecianow anecianow

October 23 2019

juzcienielubie
5053 6f9d 390
Reposted frompiehus piehus viaprzeblyski przeblyski

October 17 2019

juzcienielubie
Zdejmij bluzkę i wymuszony uśmiech.
— Rasmentalism "Nocny"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaaisajo aisajo

October 14 2019

juzcienielubie
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viasztukastuk sztukastuk

October 13 2019

juzcienielubie
7365 4786 390
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viafiligranova filigranova
juzcienielubie
2721 1541 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
juzcienielubie
3061 0aac 390
Reposted frombrainless brainless viahavingdreams havingdreams
juzcienielubie
Starych znajomych ciągle tracę, a nie znoszę nowych
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viawiks wiks
juzcienielubie
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viamiimi miimi
4422 03ae 390

poryw:

edit

Reposted fromsoplica soplica viamiimi miimi

October 04 2019

juzcienielubie
Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy.
— Piotr C. - #to o nas
Reposted fromresort resort viacotarsky cotarsky

September 27 2019

juzcienielubie
8503 b270 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabamboocha bamboocha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl