Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

juzcienielubie
4425 553b 390
Reposted fromoll oll viaprzeblyski przeblyski
juzcienielubie
9238 b50c 390

July 02 2019

juzcienielubie
7354 a72c 390
Reposted frommisza misza viabartlomiej bartlomiej
juzcienielubie
Kołyszę się na nitce nieokreślonych pragnień.
— Halina Poświatowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viabartlomiej bartlomiej
juzcienielubie
Byłem pijany. Zawsze kiedy jestem pijany, to jestem niesamowity.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromtereska tereska viabartlomiej bartlomiej
5525 2c44 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viabartlomiej bartlomiej
juzcienielubie
Człowiek nigdy nie przeżywa tego, co jest. Przeżywa to, co było albo co będzie.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromflesz flesz viabartlomiej bartlomiej
juzcienielubie
7033 a3ac 390
Reposted fromseverine severine viabartlomiej bartlomiej
juzcienielubie
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viatalarcio talarcio

June 14 2019

juzcienielubie
5502 e5d8 390
Reposted fromkarahippie karahippie viafuckofcourse fuckofcourse
juzcienielubie
1593 005e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viacholera cholera

May 03 2019

5541 a887 390
Reposted fromtwice twice via000monnnn066 000monnnn066
juzcienielubie
7740 df42 390
Poznań, Garbary
Reposted fromaletodelio aletodelio viapasazer pasazer
juzcienielubie
Dorastając w tym kraju, trzeźwiejemy z marzeń.
— Koniec Świata, "1980 II" (słowa: Jacek Stęszewski)
Reposted fromzycienakrawedzi zycienakrawedzi via48hrs 48hrs
juzcienielubie
juzcienielubie
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"

May 01 2019

juzcienielubie
8239 016e 390
Reposted fromsoftboi softboi viaprzeblyski przeblyski
juzcienielubie
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapomruki pomruki
juzcienielubie
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl