Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

juzcienielubie
Nawet dziwna miłość jest lepsza od braku miłości.
— Stephen King - 'Zielona Mila'
Reposted fromSheSinner SheSinner viadooomiiin dooomiiin
juzcienielubie
7654 84c9 390
Reposted fromemblemat emblemat viatoniewszystko toniewszystko

July 16 2017

juzcienielubie
4675 707a 390
Reposted fromsarazation sarazation viathereisnolove thereisnolove
9833 b065 390
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viabrzask brzask
juzcienielubie
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaszmay szmay

July 07 2017

juzcienielubie
3474 3b32 390
Reposted fromsiostrzanakalka siostrzanakalka viadotknij dotknij
8149 192e 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viasatyra satyra

June 21 2017

June 20 2017

juzcienielubie
juzcienielubie
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viaspontaneous spontaneous

June 18 2017

7374 43cc 390

June 16 2017

A nocą będziemy wędrować po sobie dłońmi i sprawdzać swoje granice.
— Piotr Adamczyk ‘Dom tęsknot’
(via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaundonee undonee
juzcienielubie
3283 ab44 390
Reposted fromviolethill violethill viaPrzygnebiona Przygnebiona

June 14 2017

2264 6ac4 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaLalli Lalli

June 12 2017

juzcienielubie
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
juzcienielubie
2276 dc74 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianuwanda nuwanda
juzcienielubie

  Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.

— Jeanette Winterson
Reposted fromIriss Iriss vianiezwyykla niezwyykla
juzcienielubie
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaBloodMoon BloodMoon

June 10 2017

1512 5c90 390
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viajabolmax jabolmax
2100 4407 390
Reposted fromjecer jecer viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl