Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2016

juzcienielubie
0586 9af8 390
Reposted fromdelain delain vianienie nienie

September 28 2016

juzcienielubie
Najważniejsze jest najbliższe 5 minut. Reszta to wyobraźnia.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakitewalk kitewalk

September 26 2016

2952 43f3 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viacohr cohr
juzcienielubie
Niczego nie lubię. Może to ze strachu. Właśnie tak, boję się. Pragnę siedzieć sam w pokoju przy opuszczonych roletach. Delektuję się tym. Jestem świrem. Jestem kompletnym wariatem.
— Charles Bukowski
Reposted fromnatinat natinat viacohr cohr
1795 b9a1 390
juzcienielubie

September 25 2016

juzcienielubie
5458 f5bb 390
Reposted from1923 1923 viaimposter imposter
juzcienielubie
Mam już taki charakter, że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zepsuć.
— Haruki Murakami
juzcienielubie
juzcienielubie
Nic człowieka tak nie charakteryzuje jak rodzaj zabawy, której szuka.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKacSousse KacSousse
juzcienielubie
- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianutt nutt
juzcienielubie
5885 7058 390
Reposted frombastiontur bastiontur vialegilimencja legilimencja

September 23 2016

juzcienielubie
0572 d5a5 390
Ulica w Kopenhadze, fot. Martin Fisch
Reposted fromtelewizja telewizja viametafnord metafnord

September 09 2016

juzcienielubie
6894 62a9 390
Iceland

September 06 2016

juzcienielubie
0719 47b6 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavesania vesania
juzcienielubie
Nie wierzę w drugie, trzecie czy dziesiąte szanse. Jak ktoś raz cię wydymał, zrobi to ponownie
— POKOLENIE IKEA

September 04 2016

juzcienielubie

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— pisanie się, bartłomiej jobczyk
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viadooomiiin dooomiiin
juzcienielubie
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadooomiiin dooomiiin

August 29 2016

juzcienielubie
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— musierowicz.
Reposted fromrol rol viadooomiiin dooomiiin

August 25 2016

juzcienielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl